Projekti

Care@net - mreža podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci

post 1

„Care@net - mreža podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci“ u partnerstvu sa Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu Zagreb i CZSS Vrbovec – pomoć djeci i mladima iz udomiteljskih obitelji u boljem i lakšem školovanju, postizanju višeg stupnja obrazovanja, lakšem i boljem zapošljavanju, rješavanju stambenog problema kao i socijalnoj uključenosti djece i mladih iz udomiteljskih obitelji, psihološka pomoć udomiteljima kao i djeci i mladima iz udomiteljskih obitelji od strane stručnih osoba te promocija udomiteljstva u velikogoričkom kraju.

Opširnije

Mi jesmo udomljeni – nismo drugačiji

post 2

Opći cilj ovog projekta je doprinos razvoju udomiteljstva kroz unapređenje sustava podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci. Iz dostupnih podataka vidljivo je da je udomiteljstvo nedovoljno razvijeno u usporedbi s potrebama koje proizlaze iz plana deinstitucionalizacije. Projektom je predviđena podrška udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci na lokalnoj razini kako bi se unaprijedila skrb o ovoj ranjivoj skupini djece s brojnim teškoćama i preprekama za ostvarivanje njihovih mogućnosti i potencijala.

Opširnije

U susret stvarnom svijetu

post 3

Nepripremljenost mladih osoba na samostalan život je problem koji se javlja kod većine mladih osoba nakon završetka školovanja a pogotovo kod mladih osoba koje su odrastale u udomiteljskim obiteljima tj.u alternativnoj skrbi. Kroz iskustva udomitelja i mladih osoba koji su izašli iz sustava socijalne skrbi kao i mladih osoba koji odrastaju u svojim biološkim obiteljima je uočen jasni nedostatak vještina za samostalan život, smanjenog samopouzdanja kod mladih osoba i vrlo teškog uključivanja na tržište rada kao i potreba za razvijanje i poboljšanje potrebnih vještina.

Opširnije