Projekt

Care@net - mreža podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci

post 1

„Care@net - mreža podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci“ u partnerstvu sa Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu Zagreb i CZSS Vrbovec – pomoć djeci i mladima iz udomiteljskih obitelji u boljem i lakšem školovanju, postizanju višeg stupnja obrazovanja, lakšem i boljem zapošljavanju, rješavanju stambenog problema kao i socijalnoj uključenosti djece i mladih iz udomiteljskih obitelji, psihološka pomoć udomiteljima kao i djeci i mladima iz udomiteljskih obitelji od strane stručnih osoba te promocija udomiteljstva u velikogoričkom kraju. Ovim projektom se želi potaknuti suradnja i umrežavanje relevantnih dionika u lokaloj zajednici (jedinice lokalne samouprave, obrazovne ustanove, ustanove socijalne skrbi, organizacije civilnog društva te poslovni sektor) s ciljem podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci koji žive u toj zajednici, rade i obrazuju se. Spomenuta suradnja i umrežavanje nužno su potrebni kako bi udomitelji djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi imali dostupnu i odgovarajuću sustavnu podršku koja im je potrebna posebno u skrbi za udomljenu djecu s teškoćama u učenju i ponašanju. Vrlo je važna podrška udomljenoj djeci u socijalnom uključivanju i postizanju obrazovnih ciljeva gdje najveću ulogu ima škola. U sklopu projekta planirane su radionice sa stručnim suradnicima, učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola koje pohađa veliki broj udomljene djece u cilju senzibiliziranja i informiranja o glavnim problemima, izazovima i teškoćama s kojima se udomljena djeca ali i cijele udomiteljske obitelji suočavaju u obrazovnom procesu. Planirano je u sklopu projekta organizacija dvodnevne edukacije o individualnom planiranju skrbi za udomljeno dijete, grupna podrška i individualno savjetovanje udomiteljima kao i savjetovanje i pomoć u učenju za udomljenu djecu u cilju poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća.