Projekt

Osnaživanje udruga udomitelja

post 1

„Osnaživanje udruga udomitelja“ u suradnji s Centrom Sirius iz Zagreba – pomoć i edukacija udrugama udomitelja u pisanju projekata, provedbi projekata, evaluaciji projekata, edukacija o prikupljanju sredstava i načinu pristupanja potencijalnim donatorima i sponzorima, edukacije o potrebama uključivanja volontera u projekte, načinu i provedbi volonterstva te radu s volonterima, edukacije o socijalnoj uključenosti, edukacije o monitoringu, evaluaciji i administrativnom poslovanju udruge, radionice za djecu kako bolje i lakše učiti te za udomitelje psihosocijalna podrška.