Zanimljivosti

Intenzivan rad na predlaganju izmjena Zakona o udomiteljstvu i profesionalizaciji udomiteljstva kroz sakupljanje potpisa podrške naših sugrađana te kroz radne sastanke predstavnika udruga udomitelja članova Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece sa predstavnicima Ministarstva socijalne politike i mladih, predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, predstavnicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i predstavnicima Ministarstva financija.Od strane predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih dobiveno je obećanje da će u izradi novog Zakona o udomiteljstvu sudjelovati i predstavnici udomitelja.
Osnivanje Kluba mladih udruge udomitelja „Toplo srce“ u cilju osvješćivanja mladih iz udomiteljskih obitelji . Klub mladih ima svoj plan rada i aktivnosti koje će provoditi te će sudjelovati u svim ostalim aktivnostima Udruge udomitelja „Toplo srce“.
Poboljšana suradnja s lokalnom samoupravom i pojačana senzibilizacija čelnih osoba Grada Velike Gorice vezano za probleme i razvoj mladih osoba iz udomiteljskih obitelji kao i probleme udomiteljskih obitelji.
Veliko zanimanje za udomiteljstvo djece i starijih i nemoćnih osoba kao i za rad Udruge udomitelja „Toplo srce“ pokazao je gradonačelnik Grada Velike Gorice gosp. Dražen Barišić, dogradonačelnik gosp. Ervin Kolarec kao i pročelnik Odjela za društvene djelatnosti gosp. Zvonko Kunić.
Dogovorena je daljnja suradnja i mogući budući zajednički projekti Udruge udomitelja „Toplo srce“ i grada Velike Gorice.