Događanja 2008.godina

- početkom godine je završena registracija udruge pri nadležnim tijelima

-uspostavljen kontakt sa većinom sličnih udruga i organizacija i državnim službama koje su vezane za udomiteljstvo

- aktivno sudjelovali u promoviranju udomiteljstva koje je organizirao CZSS Velika Gorica

-u suradnji s Gradom Velika Gorica osiguran prostor za rad i aktivnosti udruge

-u suradnji sa udrugom udomitelja iz Pitomače dobivena donacija hodalica za teže pokretne osobe koje su uručene članovima udruge koji imaju štićenike sa takvim potrebama,preostala količina ponuđena kao donacija Crvenom križu Velika Gorica i Udruzi invalida

- u svibnju smo bili na susretu udomitelja u Ogulinu-slike

- sudjelovali u emisijama RVG-a i aktivno surađivali sa novinarima lokalnih tiskanih medija

- udruga je postala član Saveza udomitelja RH uz aktivno sudjelovanje u radu

- dobivena donacija Kraša koja je i podijeljena članovima udruge udomitelja na prigodnom druženju -slike

- aktivno sudjelovali na sastanku MZSS RH na njihov poziv gdje je ukazano na dio probema udomitelja

- sudjelovali u radu 3.konferencije Foruma za kvalitetno udomiteljstvo sa temom 18+gdje su sudjelovali predstavnici EU i Kraljevine Nizozemske,MZSS RH,Centara za socijalnu skrb,UNICEF-a i akademske zajednice

- rad udruge je prepoznat od strane Zagrebačke županije koja je i financijski poduprla rad udruge

- sudjelovanje na sastanku UNICEF-a u Zagrebu sa temom razvijanja kvalitetnog udomiteljstva

- dobivena donacija privatnih osoba koje su prepoznale rad udruge putem medija i dobivena donacija je podijeljena na Božićnom druženju udomitelja i štićenika kao i donacija Kraša-slike

- izrađen projekat na temu "Promoviranje udomiteljstva u gradu Velika Gorica i okolici" i predan na natječaj Zagrebačke županije

- sudjelovali u TV emisiji "Hrvatska uživo"gdje je promovirano udomiteljstvo te se ogradili od "slučaja Penić"kao neprihvatljivog ponašanja